Про внесення змін до Статуту КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ОХОРОНИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

№349-14-VІII від 15.11.2022
Оприлюднено 15.11.2022