Про внесення змін до Статуту КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ОХОРОНИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

№426-14-VІІІ від 07.12.2022
Оприлюднено 07.12.2022